Interne Bedrijfs-milieucontrole

Controle op de naleving van vergunningsvoorschriften wordt steeds actueler. Het merendeel van de gemeenten voert op dit moment controle-programma's uit. 
Zo'n controle begint altijd met het vastleggen van de huidige vergunnings-situatie;- heeft het bedrijf een adequate milieuvergunning?- zo ja, is deze vergunning niet verouderd? 
In de regel wordt daarbij aangenomen dat een vergunning ouder dan ca. 10 jaar verouderd is. 
Dergelijke bedrijven worden verzocht op korte termijn een nieuwe vergunning aan te vragen.Bedrijven zonder adequate vergunning worden van overheidswege aangeschreven met het verzoek om een nieuwe vergunning aan te vragen. 
Overtreding van de voorschriften kan vergaande consequenties hebben. Zowel bestuurlijke als strafrechtelijke sancties zijn niet uitgesloten. 
Op basis van onze controlegegevens kunt u zelf actie ondernemen. Bij geconstateerde overtredingen adviseren wij u omtrent de te treffen voorzieningen.