Energie Prestatie Norm

Het energieverbruik van gebouwen speelt een steeds grotere rol bij het ontwerp. Thermische isolatie en ventilatie zijn daarbij van belang.Verbeterde isolatie en gecontroleerde ventilatie stellen echter strenge eisen aan de bouwfysische eigenschappen van constructies. Een bekend probleem is b.v. inwendige condensatie. Met behulp van onze computerprogramma's is een snelle toetsing van alle bouwkundige constructies mogelijk.

Het energieverbruik van woningen in relatie tot de aangebrachte isolatie en optimalisatie van de daarmee verband houdende investeringen is een van onze specialiteiten.

Sinds 1 feb. 1996 dient bij elke aanvraag om bouwvergunning voor woningen of woongebouwen een berekening van de energiezuinigheid te worden overlegd. De overheid streeft hiermee naar een duurzame vermindering van het energiegebruik.

Adviesburo Grouls beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van isolatie en ventilatie.