Geluid- en trillingsmetingen

Milieuvergunningverplichte bedrijven moeten voldoen aan zeer strenge eisen. Dit kan vergaande consequenties hebben voor de bedrijfsvoering. Om te kunnen vaststellen of er sprake is van overlast zijn geluidsmetingen noodzakelijk. Dergelijke metingen worden, veelal tijdens controles, uitgevoerd door de gemeentelijke milieudienst en/of de politie. Indien er sprake is van een overschrijding van de normen kan proces-verbaal opgemaakt worden. Ook kan bij herhaling de sluiting van het bedrijf bevolen worden. Zodra vastgesteld is dat er sprake is van overschrijding van de normen wordt veelal door het bedrijf zelf een adviesburo ingeschakeld. Een dergelijk buro stelt niet alleen, op een objectieve manier, vast of er sprake is van overlast, maar zoekt ook naar oplossingen ter verbetering van de situatie.