Horecalawaai

Over lawaai wordt veel herrie gemaakt! Bij horeca hoort vrolijkheid. Horecageluid kan variëren van gezellige drukte en feestgedruis tot keiharde disco', gerammel van kratten en geschreeuw van uitgelaten bezoekers om twee uur 's nachts. Lang niet iedereen beleeft daar plezier aan. Als horeca-ondernemer heeft u vast wel eens met lawaaiproblemen te maken. Dat hoort bij het vak. Nu eens moet u in de clinch met een ambtenaar, dan weer krijgt u klachten van buren of omwonenden. Voor alle partijen is het mooi als zulke problemen snel -en zo mogelijk in stilte- kunnen worden opgelost. Adviesburo Grouls ondersteunt horecabedrijven bij het vinden van optimale oplossingen, ook vanuit economisch oogpunt.

Wij bieden daartoe de volgende diensten aan:

  • Geluid- en trillingsmetingen, rapportage en advisering

  • Alle horecabedrijven moeten in het kader van de Wet Milieubeheer (sinds 1 december 1993) voldoen aan voorschriften ter voorkoming van geluidsoverlast. Dit kan vergaande consequenties hebben voor de bedrijfsvoering.Wij verzorgen de noodzakelijke geluidsmetingen, overleggen met de gemeente en adviseren u over de uitvoering van verbeteringen. De resultaten worden samengevat in een duidelijk leesbaar rapport, desgewenst met een mondelinge toelichting.
     
  • Bouwbegeleiding

  • Bij het aanbrengen van geluidsisolerende en thermisch isolerende voorzieningen wordt het eindresultaat voor een groot gedeelte bepaald door de zorgvuldigheid waarmee de voorzieningen worden aangebracht. Kleine afwijkingen kunnen grote gevolgen hebben voor het eindresultaat. Ons buro kan u de helpende hand bieden door het houden van toezicht op de uitvoering en het begeleiden van de aannemer.