Milieurecht Procedures

De bestuurlijke overheid (gemeente, provincie, rijk) beschikt bij het niet naleven van vergunningsvoorschriften over een aantal sancties. Het betreft zowel bestuurlijke als strafrechtelijke sancties. De meest bekende bestuurlijke sancties zijn het opleggen van een dwangsom of sluiting van het bedrijf. Op strafrechtelijk gebied zijn het stilleggen van het bedrijf of een proces-verbaal gangbaar.

Indien een ondernemer in aanraking komt met de politie moet niet uit het oog verloren worden dat milieuovertredingen beoordeeld worden als misdrijf en niet als overtreding.

Zowel bestuurlijke als strafrechtelijke sancties kunnen aangevochten worden. Daarbij wordt veelal een advocaat ingeschakeld. Voor het instellen van beroep of een bezwaarschrift is echter naast juridische kennis ook milieutechnische kennis vereist. Adviesburo Grouls heeft beide disciplines in huis. In ingewikkelde gevallen werken wij samen met diverse gerenommeerde milieuadvocaten.