Aanvragen voor milieuvergunningen

Een aanvraag om vergunning wordt door zowel gemeentelijke als regionale instanties getoetst. Een niet-ontvankelijke aanvraag kan ernstige vertragingen tot gevolg hebben. Het spreekt dan ook voor zich dat een dergelijke aanvraag met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld dient te worden.Naast het feit dat een vergunning bescherming biedt aan het milieu c.q. de omwonenden, biedt deze tevens de noodzakelijke rechtsbescherming aan bedrijven. Een aanvraag dient dan ook een exacte weergave te zijn van de huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten.Wij verzorgen uw aanvragen om vergunning in het kader van de: Procedurebewaking en toetsing van de voorschriften van de ontwerpbeschikking aan uw wensen behoort eveneens tot de mogelijkheden.