De zorg voor het milieu is nu en voor de toekomst een van de belangrijkste taken voor de overheid en het bedrijfsleven.
Adviesburo Grouls ondersteunt gemeenten, bedrijven en particulieren bij de uitvoering van de milieuwetgeving
en verenigt daarbij zowel de technische als de juridische disciplines.

         

Begijnhofstraat 34
6041 GX Roermond
Tel.:      +31 (0)475 329936
Fax:      +31 (0)84 7556147
Mobiel:  +31 (0)654375488
E-mail: grouls@grouls.nl
web: www.grouls.nl